Vi står på djurens sida och kämpar för

Forskning utan djurförsök

Argument för att sluta med djurförsök

Det är skillnad på människor och djur

Även om vi det finns likheter och vi delar gener med en del djur så finns det också stora biologiska skillnader. Saker som vi människor inte reagerar på kan vara direkt farliga för djur och tvärtom.

Djurförsök är dyrt

Djurförsök innebär stora kostnader. Djur som föds upp till försöksdjur kostar enorma summor. Förutom, foder och lokaler behövs djurvård- och tillsynspersonal. En stor del av djurforskningen sker med statliga forskningsanslag. Det innebär att vi skattebetalare står för notan.

Djur har också känslor

Försöksdjur är vanliga djur. Djur som vill utforska världen, klättra, gräva, springa, leka. De flesta försöksdjur bor i trånga burar eller bås med liten möjlighet till aktivitet. Vissa får bo i grupp medan andra hålls isolerade och lever i ensamhet.

Djurfri forskning är framtiden