Apa i bur

Barbariska tester på apor ledde till krav på stängning av tyskt labb

Chockerande bilder visar förhållanden som tydligt överträdde EU: s standarder för djurhälsa. Ett djurförsökslabb i Tyskland som utsatte för apor för barbarisk behandling och höll sjuka hundar i omänskliga förhållanden är under utredning efter krav på stängning.

Djurplågeri på laboratoriet i Hamburg

Cruelty Free International infiltrerade och dokumenterade djurplågeriet vid Laboratory of Pharmacology and Toxicology (LPT) nära Hamburg i TysklandMaterialet visar bland annat Makaker som hålls på plats med metallringar runt halsen så att de inte skall kunna komma undan när olika experiment utförs på dem.

Primater hanteras våldsamt

Materialet visar också primater som hanteras mycket våldsamt av laboratoriepersonalen. I ett fall slås en apas mot en dörrpost. Några av apora verkade hållas ensamma i metallburar som mäter mindre än en kubikmeter och ses gå runt i cirklar, vilket indikerar höga nivåer av stress och oro. De tvingades stå i långa perioder. Hundar ses ligga i vad som verkade vara deras eget blod och avföring, och en beagle i en bur som verkar blöda. Personal verkade också misshandla katter.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *